ارسال پیامک تبلیغاتی

تعرفه ارسال پیامک تبلیغاتی با احتساب هزینه ارسال و استفاده از بانک شماره تلفن ها به شرح زیر می باشد:

 

۱- ارسال پیامک برای حداقل ۱۰۰۰ شماره همراه هر پیامک ۶۰۰ ریال

۲- ارسال پیامک برای حداقل ۲۰۰۰ شماره همراه هر پیامک ۵۵۰ ریال

۳- ارسال پیامک برای حداقل ۱۰۰۰ شماره همراه هر پیامک ۵۰۰ ریال

۴- ارسال پیامک برای حداقل ۱۰۰۰ شماره همراه هر پیامک ۴۵۰ ریال

 

برای ارتباط بیشتر با شماره زیر در ارتباط باشید.

۰۹۱۲۲۴۵۰۷۹۶

 

شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز،مدیر مسئول و سردبیر:

مهندس رضا فرشاد

مدیر فنی و آی تی : مهندس شیدا مرادی فرد

صفحه آرا : حامد یعقوبی

چاپ : کامیاب

نشانی مجله : تهران، خیابان شهید کبیری طامه (شاهین شمالی) کوچه سعید، بن بست کورش، پلاک 10 ، واحد 7 – کدپستی : 1475876178

تلفن : 09122450796

ارسال پیامک تبلیغاتی!
All Rights Reserved - Design by shebi