0

اخبار

دستورالعمل فني مبارزه با ملخ ها

اردیبهشت 2, 1398 در 7:27 ق.ظ توسط

ملخ ها از لحاظ رده بندي در راسته  Orthoptera يا راست بالان قرار دارند. مرحله شفيرگي ندارند و داراي گونه هاي بالدار و بدون بال مي باشند و داراي دگرديسي ناقص هستند.

از جمله خطرناك ترين آفات كليه محصولات كشاورزي جهان ، ملخ ها مي باشند كه بعلّت داشتن تنوع گونه اي و تغذيه اي مي توانند به فراورده هاي زراعي، مراتع، جنگل ها و باغ ها و … خسارت وارد كنند. از آنجائيكه كانون ملخ ها دور از مزارع و غالبا در مراتع هستند كشاورزان تمايلي به مبارزه با اين آفت در خارج مزارع و باغات ندارند و لذا ملخ ها بعنوان آفات عمومي تلقي مي شود و مسئول كنترل آنها برعهده بخش دولتي مي باشد. لینک دستورالعمل فنی مبارزه با ملخ ها- سازمان حفظ نباتات کشور در ادامه قرار گرفته است.

📎 دستورالعمل فني مبارزه با ملخ ها

پاسخی بگذارید