تقدیر رئیس جمهور از وزیر و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

به دلیل رشد بخش کشاورزی در شش ماه اول سال ۱۳۹۵ خورشیدی؛ رئیس جمهوری از وزیر و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تقدیر کرد

رئیس جمهوری به خاطر رشد بخش کشاورزی در شش ماه اول سال ۱۳۹۵ از وزیر و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تقدیر کرد.

رئیس جمهوری به خاطر رشد بخش کشاورزی در شش ماه اول سال ۱۳۹۵ از وزیر و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تقدیر کرد.

به گزارش ایانا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی، مراتب تقدیر و تشکر حسن روحانی رئیس جمهوری از وزیر و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را اعلام کرد.

در نامه رئیس دفتر رئیس جمهوری خطاب به حجتی وزیر جهاد کشاورزی آمده است: بررسی گزارش بانک مرکزی در خصوص وضعیت اقتصادی در شش ماه اول سال ۱۳۹۵ نشان دهنده رشد در بخش های مرتبط با آن وزارتخانه است.

بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر ریاست محترم جمهوری از جناب عالی و همکاران آن وزارت ابلاغ می شود./

شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز،مدیر مسئول و سردبیر:

مهندس رضا فرشاد

مدیر فنی و آی تی : مهندس شیدا مرادی فرد

صفحه آرا : حامد یعقوبی

چاپ : کامیاب

نشانی مجله : تهران، خیابان شهید کبیری طامه (شاهین شمالی) کوچه سعید، بن بست کورش، پلاک 10 ، واحد 7 – کدپستی : 1475876178

تلفن : 09122450796

ارسال پیامک تبلیغاتی!
All Rights Reserved - Design by shebi