ثبت سه حشره كش، كنه كش و قارچكش جديد

بر اساس نامه شماره ۷۳۰/۹۰۵۲ مورخه ۱۷/۵/۹۴ سازمان حفظ نباتات، قارچكش ناتيوو ۷۵٪WG ساخت شركت باير آلمان، براي مبارزه با بيماري لكه سياه سيب با دوز ۰٫۲۵ در هزار ثبت شد.

بر اساس نامه شماره ۷۳۰/۹۰۵۳ مورخه ۱۷/۵/۹۴ سازمان حفظ نباتات، كنه كش ديفلوويدازين ۲۰٪SC ساخت شركت اگروشيمي مجارستان، براي مبارزه با كنه قرمز اروپايي با دوز ۰٫۳ در هزار ثبت شد.

بر اساس نامه شماره ۷۳۰/۹۰۸۹ مورخه ۱۷/۵/۹۴ سازمان حفظ نباتات، حشره كش موونتو ۱۰٪SC ساخت شركت باير آلمان، براي مبارزه با سپردار قهوه اي مركبات با دوز ۰٫۷۵ در هزار ثبت شد.

شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز،مدیر مسئول و سردبیر:

مهندس رضا فرشاد

مدیر فنی و آی تی : مهندس شیدا مرادی فرد

صفحه آرا : حامد یعقوبی

چاپ : کامیاب

نشانی مجله : تهران، خیابان شهید کبیری طامه (شاهین شمالی) کوچه سعید، بن بست کورش، پلاک 10 ، واحد 7 – کدپستی : 1475876178

تلفن : 09122450796

ارسال پیامک تبلیغاتی!
All Rights Reserved - Design by shebi