ضوابط جدید درج آفات هدف روی برچسب‌های آفت‌کش میکروبی
ضوابط جدید درج آفات هدف روی برچسب‌های آفت‌کش میکروبی

به‌منظور توسعه کاربرد آفت‌کش‌های میکروبی، اطلاعات شامل آفات هدف، محصول و دز مصرفی روی بسته‌بندی‌ها قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، هیئت نظارت بر سموم سازمان حفظ نباتات با اعلام این خبر گفت: شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و ثبت‌کننده آفت‌کش می‌تواند موارد توصیه‌ای خود را که شامل آفات هدف، محصول و دز مصرفی است را به همراه آفت‌کش به سازمان ارائه دهند تا مستندات ارائه‌شده در صورت تأیید توسط این سازمان روی بسته‌بندی‌ها قرار گیرد.
برپایه این گزارش، این مصوبه پیرو مصوبه جلسه مورخ ۲۵ خردادماه ۹۴ هیئت نظارت بر سموم به‌منظور توسعه کاربرد آفت‌کش‌های میکروبی صادر شده است که مقرر می دارد، برای هر آفت‌کش میکروبی ثبت‌شده برای آفت هدف و محصول معین، چنانچه توصیه تحقبیقاتی معتبر از سوی مؤسسه‌ها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی برای سایر آفات و محصولات کشاورزی موجود باشد، شرکت ثبت‌کننده آفت‌کش و نیز سایر شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده با نام ژنریک می‌توانند برای آفات هدف توصیه‌شده، دز مصرف را به هماره مدارک و متسندات لازم جهت بررسی به این سازمان ارائه کنند.

مستندات ارائه‌شده در کارگروه ثبت آفت‌کش‌های میکروبی بررسی خواهد شد. چنانچه مستندات دز مصرف تأیید شود، شرکت متقاضی در صورت پذیرفتن مسئولیت حقوقی آن، مجاز به درج آفت یا آفات هدف توصیه‌شده با ذکر محصول و دز مصرف روی برچسب خواهد بود. مدت تعیین‌شده برای بررسی مستندات مرتبط از زمان تکمیل مدارک و ارسال به کارگروه، دو ماه است. چنانچه مدارک تأیید شود، مراتب به‌صورت کتبی از طریق دبیرخانه هیئت نظارت بر سموم به شرکت اعلام خواهد شد. پس از بررسی مدارک در مهلت تعیین‌شده در صورت نقص مدارک یا چنانچه کارگروه به مدارک تکمیلی نیاز داشته باشد، مسیر بررسی مدارک با شرایط فوق تکرار خواهد شد.

این سازمان مدت ‌زمان بررسی مستندات را از زمان ارائه دو ماه اعلام کرد.

شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز،مدیر مسئول و سردبیر:

مهندس رضا فرشاد

مدیر فنی و آی تی : مهندس شیدا مرادی فرد

صفحه آرا : حامد یعقوبی

چاپ : کامیاب

نشانی مجله : تهران، خیابان شهید کبیری طامه (شاهین شمالی) کوچه سعید، بن بست کورش، پلاک 10 ، واحد 7 – کدپستی : 1475876178

تلفن : 09122450796

ارسال پیامک تبلیغاتی!
All Rights Reserved - Design by shebi