چرا «مجله کشاورزي» از شبکه بازار رفت؟

موج- اگرچه برنامه هاي کشاورزي تا يکي دو ماه قبل از شبکه بازار پخش مي شد اما بعد از تعطيلي اين برنامه ها، اکنون قرار است شبکه «شما» ميزبان جديد کشاورزي باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، يک سال بود که شبکه بازار، برنامه هاي متنوعي درباره موضوع کشاورزي پخش مي کرد و نکات آموزشي قابل توجهي را در اختيار بهره برداران قرار مي داد. به طوري که برخي از کشاورزان معتقد بودند اين برنامه ها مانند يک کلاس درس براي آنهاست.

اما اکنون حدود ۲ ماهي است که از برنامه هاي ويژه کشاورزي در اين شبکه پربيننده خبري نيست و «مجله کشاورزي» بدون هيچ سر و صدايي ناگهان از اين شبکه رخت بر بست.

در اين ارتباط مجري برنامه هاي کشاورزي اين شبکه به «موج» گفت: بعد از رايزني هاي بسياري که وزارت جهادکشاورزي با صداوسيما انجام داد، قرار شد که برنامه هاي مربوط به کشاورزي در شبکه بازار پخش شود.

فرشيد فهيم افزود: قرار شد بودجه اين برنامه ها که بين ۳۵ تا ۶۰ ميلياردتومان بود، از طرف وزارتخانه تامين و به صورت مرحله اي در اختيار شبکه قرار بگيرد و اين پول ها براي تجهيز و فراهم کردن يک شبکه کامل براي اين بخش هزينه شود.

به گفته فهيم، اما برنامه هاي کشاورزي شبکه بازار، کمي زودتر از موعد شروع شد و هزينه هاي مختلفي را به اين شبکه تحميل کرد. البته در چند ماه ابتدايي، مشکلي از نظر مالي وجود نداشت و حدود ۳۰۰ برنامه متنوع در اين زمينه ساخته شد. ولي از زماني که شبکه بازار، در قالب يک کانال در زيرمجموعه شبکه ۵ قرار گرفت و مديريت تغيير کرد روند برنامه سازي با مشکل مواجه شد. زيرا پرداخت هاي وزارت جهادکشاورزي، بعد از اين اتفاق به طور مستقيم به امور مالي شبکه نمي رسيد.

وي با اشاره به اينکه حدود ۷ماه با وجود تمام مشکلات مالي برنامه ادامه داشت، عنوان کرد: اکنون با پيگيري هايي که از طرف وزارتخانه شده، قرار است ادامه برنامه هاي کشاورزي از شبکه «شما» پخش شود. البته اين موضوع کمي زمان مي برد و هنوز تاريخ دقيق آن مشخص نيست.

مجري مجله کشاورزي با بيان اينکه در کشور ترکيه بيش از ۳ شبکه مستقل در بخش کشاورزي فعاليت مي کنند، گفت: با توجه به سهم قابل توجه کشاورزي در توليد ناخالص ملي و درگيري بيش از ۴ ميليون خانوار با مشاغل اين حوزه، اميد مي رود که مسوولان توجه بيشتري براي پخش برنامه هاي مربوط به کشاورزي کنند.

شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز،مدیر مسئول و سردبیر:

مهندس رضا فرشاد

مدیر فنی و آی تی : مهندس شیدا مرادی فرد

صفحه آرا : حامد یعقوبی

چاپ : کامیاب

نشانی مجله : تهران، خیابان شهید کبیری طامه (شاهین شمالی) کوچه سعید، بن بست کورش، پلاک 10 ، واحد 7 – کدپستی : 1475876178

تلفن : 09122450796

ارسال پیامک تبلیغاتی!
All Rights Reserved - Design by shebi