لینک های مرتبط

 

نام شرکت / موسسه زمینه فعالیت آدرس وب سایت
سازمان حفظ نباتات کشور www.ppo.ir
اگرووت نمايشگاه بين‌المللي تکنولوژی كشاورزي و خدمات وابسته www.agrovet.ir
شرکت آریا شیمی توليد كننده سموم و کودهای كشاورزي www.ariashimi.ir
شرکت هزاره سوم واردات کننده كود، بذر و سموم www.agromillennium.com
شرکت گل سم گرگان تولید کننده سموم دفع آفات نباتی وکودهای کشاورزی www.golsam.com
موسسه خیریه سرای احسان از بیماران روان حمایت کنیم www.asibdidegan.com
نمایشگاه کشاورزی تهران نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران www.agricultech.com
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز،مدیر مسئول و سردبیر:

مهندس رضا فرشاد

مدیر فنی و آی تی : مهندس شیدا مرادی فرد

صفحه آرا : حامد یعقوبی

چاپ : کامیاب

نشانی مجله : تهران، خیابان شهید کبیری طامه (شاهین شمالی) کوچه سعید، بن بست کورش، پلاک 10 ، واحد 7 – کدپستی : 1475876178

تلفن : 09122450796

ارسال پیامک تبلیغاتی!
All Rights Reserved - Design by shebi